Views 5,637 

Nhằm giúp người dùng quản lý quyền riêng tư tốt hơn, từ ngày 01/08/2022, Zalo sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong chính sách sử dụng như sau:  

1. Người lạ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký của bạn  

Nhằm bảo vệ an toàn thông tin và nâng cao tính bảo mật cho người dùng, Zalo sẽ tắt tính năng Cho người lạ xem hoặc bình luận trên nhật ký.  

Bạn có thể kết bạn với người khác để họ có thể xem và bình luận. 

2. Mỗi tài khoản có 40 lần hiển thị/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại 

Để bảo vệ an toàn thông tin và sự riêng tư của người dùng, mỗi tài khoản chỉ hiển thị 40 lần khi người lạ tìm kiếm bằng số điện thoại.  

3. Mỗi tài khoản được phản hồi 40 hội thoại từ người lạ mỗi tháng

Mỗi tài khoản được phản hồi 40 hội thoại do người lạ (người chưa là bạn bè trên Zalo) khởi xướng. 

Khi vượt quá hạn mức này, bạn vẫn có thể đọc được tin nhắn người lạ gửi tới cho mình, nhưng không thể tiếp tục trả lời. 

4. Danh bạ có tối đa 1000 liên hệ 

Từ ngày 01/08/2022, mỗi tài khoản Zalo mặc định sẽ có tối đa 1000 bạn.

Khi đã đạt hạn mức 1000 bạn, bạn không thể thêm bạn mới hay chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người khác. 

5. Tài khoản thường sẽ không còn sử dụng được username 

Tính năng username sẽ mặc định tắt đối với tài khoản Zalo cá nhân thông thường. 

6. Mỗi tài khoản được mặc định có 5 mẫu tin nhắn nhanh 

Mỗi tài khoản Zalo có tối đa 5 mẫu tin nhắn nhanh.

Khi đạt tới hạn mức này, tài khoản Zalo của bạn sẽ không thể thêm mẫu tin nhắn nhanh nữa. Khi đó nếu muốn thêm mẫu tin nhắn nhanh mới, bạn cần xóa bớt những mẫu tin nhắn nhanh cũ. 

Chia sẻ: