Docly

Tắt thông báo nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Thay vì rời nhóm để không phải nhận thông báo từ nhóm đó, bạn có thể sử dụng tính năng tắt thông báo nhóm. Hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Ở trang Tin nhắn, bấm giữ trò chuyện nhóm muốn tắt thông báo
  2. Chọn Tắt thông báo
  3. Tùy chọn khoảng thời gian tắt thông báo

Biểu tượng sẽ xuất hiện bên phải trò chuyện đã tắt thông báo.

Để bật lại thông báo nhóm, bạn chỉ cần bấm giữ trò chuyện nhóm đã tắt thông báo và chọn Bật thông báo.