Rời khỏi nhóm

Author: linhnht2 7159 views

Views 1,732 

Bạn có thể rời nhóm Zalo và chặn bị người khác thêm lại vào nhóm theo hướng dẫn sau:

  1. Mở trò chuyện nhóm
  2. Ở góc phải, bấm biểu tượng
  3. Kéo xuống dưới cùng, bấm Rời nhóm
  4. Nếu không muốn lại bị mời vào nhóm, chọn Chặn thêm lại vào nhóm (chỉ có thể vào nhóm qua link)

Lưu ý cho trưởng nhóm: Bạn cần chọn trưởng nhóm mới trước khi rời nhóm. Nếu không, quyền trưởng nhóm sẽ được trao ngẫu nhiên cho một thành viên.

Bạn gặp lỗi với Zalo?