Docly

Gửi tin nhắn đa phương tiện trên Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Ngoài tin nhắn văn bản thông thường, bạn còn có thể truyền đạt thông điệp của mình trên Zalo qua ảnh chất lượng cao, tin nhắn thoại, vị trí, tài liệu, và vô số hình thức khác được giới thiệu trong bài viết này.


Ảnh/Video

 1. Ở bên phải thanh gõ tin nhắn, bấm biểu tượng Ảnh
 2. Chọn ảnh/video, đánh dấu “HD” để gửi chất lượng cao

Tin nhắn thoại

 1. Ở bên phải thanh gõ tin nhắn, bấm biểu tượng Ghi âm
 2. Bấm giữ để ghi âm

Bấm biểu tượng dấu 3 chấm ở bên phải thanh gõ tin nhắn để sử dụng những tiện ích sau:

Vị trí

 1. Chọn Vị trí
 2. Gửi địa điểm cụ thể hoặc chia sẻ hành trình trực tiếp

Tài liệu 

 1. Chọn Tài liệu
 2. Chọn tài liệu bạn đã lưu trên thiết bị để gửi

Danh thiếp

 1. Chọn Danh thiếp
 2. Tìm liên hệ bạn muốn gửi
 3. Chọn “Gửi kèm số điện thoại” nếu cần thiết

Hình vẽ 

 1. Chọn Hình vẽ
 2. Ở góc trái màn hình, bấm biểu tượng mũi tên để gửi hình bạn vừa vẽ xong

Kiểu chữ 

 1. Chọn Kiểu chữ
 2. Thay đổi kiểu chữ cho tin nhắn thêm màu sắc

@GIF 

 1. Chọn @GIF
 2. Tìm ảnh GIF theo chủ đề có sẵn hoặc nhập từ khóa tìm kiếm

@STICKER 

 1. Chọn @STICKER
 2. Tìm sticker theo gợi ý hoặc nhập từ khóa tìm kiếm