Docly

Quyền riêng tư của người dùng trên Zalo

Views 33,998 

Zalo tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về Chính sách quyền riêng tư của Zalo và cài đặt giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư.


Chính sách quyền riêng tư của Zalo

Zalo minh bạch về các thông tin thu thập thu thập từ người dùng. Theo đó, Zalo sẽ thu thập những thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân (gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, chứng minh nhân dân,…).
 • Thông tin chung về cấu hình điện thoại, phiên bản Zalo mà bạn đang sử dụng.
 • Thông tin về vị trí của bạn. Dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy.
 • Danh bạ điện thoại của người dùng Zalo sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dùng có thể sử dụng hiệu quả.
 • Zalo tuyệt đối sẽ không can thiệp vào nội dung tin nhắn và tất cả các hình thức trao đổi qua lại giữa các người dùng với nhau.

Cài đặt quyền riêng tư

Để thay đổi các cài đặt quyền riêng tư: Cá nhân Quyền riêng tư

Bạn bè

 • Tự động thêm bạn bè từ danh bạ: Nếu bật, Zalo sẽ tự động đồng bộ liên hệ bạn bè thông qua danh bạ điện thoại.
 • Nhận lời mời kết bạn từ các nguồn: Quản lý các nguồn bạn có thể nhận lời mời kết bạn.
 • Hiển thị trạng thái truy cập: Nếu tắt, bạn bè không thấy trạng thái truy cập của bạn, và bạn cũng không thể thấy khi bạn bè truy cập.

Tin nhắn

 • Hiển thị trạng thái “Đã xem”: Nếu tắt, người khác không thấy khi bạn đã xem tin nhắn, và bạn cũng không thể thấy khi người khác đã xem tin nhắn.
 • Nhận tin nhắn từ người lạ: Nếu tắt, người lạ không thể gửi tin nhắn cho bạn. Để chặn tin nhắn của chỉ một người lạ hoặc bạn bè, hãy làm theo hướng dẫn này.

Nhật ký và khoảnh khắc

 • Cho người lạ bình luận: Nếu tắt, người lạ không thể bình luận trên các bài đăng của bạn.
 • Cho người lạ xem ảnh: Nếu tắt, người lạ không thể xem ảnh bạn đăng trên Nhật ký.
 • Cho người lạ xem 10 nhật ký mới nhất: Nếu bật, người lạ chỉ có thể xem 10 bài đăng mới nhất trên Nhật ký của bạn.
 • Cho phép bạn bè xem nhật ký: Giới hạn bài đăng trên Nhật ký theo thời gian đối với bạn bè.

Cuộc gọi thoại và video

 • Nhận cuộc gọi từ người lạ: Nếu tắt, người lạ không thể gọi cho bạn.

Thông tin cá nhân

 • Hiển thị ngày sinh: Lựa chọn có hiển thị ngày sinh hay không và hình thức hiển thị.
4.2/5 - (84 bình chọn)