Docly

Quyền riêng tư của người dùng trên Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Zalo tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về Chính sách quyền riêng tư và các cài đặt bảo vệ quyền riêng tư trên Zalo.


Chính sách quyền riêng tư của Zalo

Zalo minh bạch về các thông tin thu thập từ người dùng. Theo đó, mọi dữ liệu mà bạn cung cấp sẽ luôn được bảo mật dựa trên điều khoản sử dụng Zalo.


Cài đặt quyền riêng tư

Để thay đổi các cài đặt quyền riêng tư: Cá nhân > Quyền riêng tư

Cá nhân

  • Hiện ngày sinh: Lựa chọn hiện ngày sinh của bạn hay không, và hình thức hiện như thế nào. Nếu bạn chọn không hiện, bạn bè sẽ không nhận được thông báo vào ngày sinh nhật của bạn.
  • Hiện trạng thái truy cập: Nếu tắt, bạn sẽ không thấy khi bạn bè truy cập Zalo, và bạn bè cũng không thấy được trạng thái truy cập của bạn.

Tin nhắn và cuộc gọi

  • Hiện trạng thái “Đã xem”: Nếu tắt, bạn sẽ không thấy khi bạn bè đã đọc tin nhắn, và bạn bè cũng không thấy được trạng thái đọc tin nhắn của bạn.
  • Cho phép nhắn tin: Lựa chọn ai được phép nhắn tin cho bạn trên Zalo.
  • Cho phép gọi điện: Lựa chọn ai được phép gọi điện cho bạn trên Zalo.

Nhật ký và khoảnh khắc

  • Cho phép xem và bình luận: Cho phép bạn bè xem được toàn bộ bài đăng, bài đăng trong 7 ngày/1 tháng/6 tháng gần nhất, hoặc tùy chỉnh.

Chặn và ẩn

Lựa chọn người mà bạn muốn:

Nguồn tìm kiếm và kết bạn

  • Tự động thêm bạn: Nếu bật, Zalo sẽ tự động thêm bạn bè vào danh bạ Zalo khi cả hai đều lưu số nhau trên máy.
  • Quản lý nguồn tìm kiếm và kết bạn: Lựa chọn những nguồn mà người lạ có thể tìm thấy và kết bạn Zalo với bạn.

Quyền của tiện ích

  • Tiện ích: Cho phép Zalo tự động nhận diện mã QR trong ảnh để giúp bạn quét mã nhanh hơn, và lựa chọn cách bạn muốn mở link trên Zalo.