Docly

Vì sao tôi nhận được thông báo ZNS (Zalo Notification Service) này?

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Zalo Notification Service (ZNS) là thông báo tiện ích nằm trong giải pháp Official Account (OA) của Zalo. ZNS được các bên công ty/doanh nghiệp sử dụng để tăng cường khả năng trao đổi thông tin tới khách hàng.


Bạn nhận được thông báo này trong trường hợp nào?

Công ty hoặc doanh nghiệp sử dụng ZNS để thông báo khi:

  • Phát sinh giao dịch trong tài khoản của bạn
  • Thông báo hóa đơn tiền điện, nước
  • Cập nhật trạng thái đơn hàng online

… và các tiện ích khác.


Bạn cần làm gì để nhận ZNS?

ZNS là thông báo tự động. Bạn chỉ cần đạt 2 điều kiện sau để nhận ZNS:

  • Đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm hoặc tiện ích của công ty/doanh nghiệp.
  • Cho phép công ty/doanh nghiệp đó liên lạc và gửi thông báo… tới số điện thoại của bạn.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ ZNS của Zalo, bạn có thể xem tại đây.