Docly

Ghim những tin nhắn quan trọng trong trò chuyện

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Ghim tin nhắn quan trọng lên trên đầu một trò chuyện giúp làm nổi bật những thông tin quan trọng. Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng tính năng này.


Ghim tin nhắn

  1. Bấm giữ một tin nhắn trong trò chuyện
  2. Bấm Ghim

Tin nhắn được ghim sẽ luôn nằm ở trên đầu trò chuyện.


Bỏ ghim tin nhắn

  1. Ở danh sách tin nhắn đã ghim, bấm mũi tên
  2. Bấm Chỉnh sửa
  3. Ở bên phải tin nhắn muốn bỏ ghim, bấm biểu tượng