Docly

Chi tiết về các dữ liệu được Zalo sao lưu

Views 800,873 

Sao lưu và khôi phục là tính năng giúp bạn bảo vệ dữ liệu khi đổi máy hoặc cài lại Zalo. Bài viết này giới thiệu chi tiết về các dữ liệu được Zalo sao lưu.


Tin nhắn

Zalo sao lưu tin nhắn văn bản từ các trò chuyện. Tin nhắn sẽ được sao lưu lên máy chủ của Zalo.

Mặc định, tin nhắn trong trò chuyện mã hóa đầu cuối vẫn được sao lưu. Dừng sao lưu các tin nhắn này bằng cách:

  1. Vào trang Cá nhân, bấm Cài đặt
  2. Bấm Sao lưu và khôi phục
  3. Bấm tắt Sao lưu trò chuyện mã hóa đầu cuối

Ảnh

Zalo sao lưu ảnh từ các trò chuyện. Ảnh sẽ được sao lưu lên tài khoản Google Drive của bạn. Vì vậy, bạn phải kết nối tài khoản Google Drive để sao lưu ảnh.

Khi sao lưu, Zalo chỉ sao lưu ảnh được gửi trong vòng 90 ngày gần nhất. Bật tự động sao lưu hằng ngày để có thể sao lưu nhiều ảnh nhất:

  1. Vào trang Cá nhân, bấm Cài đặt
  2. Bấm Sao lưu và khôi phục
  3. Bấm bật Tự động sao lưu mỗi ngày

Các dữ liệu không được sao lưu

Zalo không sao lưu các dữ liệu dưới đây:

  • Tin nhắn OA
  • Tin nhắn thoại, file và video
  • Ảnh của nhóm hơn 100 thành viên
  • Ảnh cũ được gửi từ 2 năm trước
4.4/5 - (447 bình chọn)