Docly

Nhắc tên thành viên trong nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Nếu muốn nhắc tên (còn được gọi là “tag”) một thành viên cụ thể để tiện trò chuyện hoặc trao đổi công việc, hãy dùng ký tự @ hoặc trích dẫn tin nhắn.


Nhắc tên bằng ký tự @

Khi bạn @ thành viên trong trò chuyện nhóm, người đó sẽ nhận được thông báo có tin nhắn nhắc tới họ.

  1. Tại thanh gõ tin nhắn, nhập ký tự @
  2. Tiếp tục gõ tên Zalo của thành viên muốn nhắc tới
  3. Chọn thành viên từ danh sách gợi ý
  4. Nhập lời nhắn của bạn

Nhắc tên bằng cách trả lời tin nhắn cụ thể

Trả lời tin nhắn trực tiếp trích dẫn nội dung tin nhắn và nhắc tên người gửi tin nhắn đó.

  1. Trong trò chuyện, bấm giữ tin nhắn bạn muốn trả lời
  2. Bấm Trả lời
  3. Nhập lời nhắn của bạn

Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần vuốt tin nhắn sang trái để lập tức trả lời tin nhắn đó