Docly

Gọi miễn phí trên Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Để gọi thoại hoặc gọi video miễn phí trên Zalo, hãy chắc chắn thiết bị của bạn đã kết nối Internet ổn định và được cập nhật Zalo bản mới nhất. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết này.

Để tìm hiểu chi tiết hướng dẫn gọi video trên Zalo, vui lòng xem Gọi video miễn phí với Zalo.


Gọi miễn phí từ điện thoại

Trên điện thoại, bạn có thể thực hiện cuộc gọi thông qua 3 cách: danh bạ, cửa sổ trò chuyện hoặc trang cá nhân của bạn bè.

Cách 1: Gọi từ danh bạ

  1. Vào trang Danh bạ, tìm kiếm người bạn muốn gọi.
  2. Bấm biểu tượng Gọi điện hoặc Gọi video cạnh tên bạn bè.

Cách 2: Gọi từ cửa sổ trò chuyện

  1. Mở trò chuyện với người bạn muốn gọi.
  2. Bấm biểu tượng Gọi điện hoặc Gọi video

Cách 3: Gọi từ trang cá nhân của bạn bè

  1. Để mở trang cá nhân của bạn bè, bấm hình đại diện của bạn bè.
  2. Bấm biểu tượng Gọi điện hoặc Gọi video

Gọi miễn phí từ máy tính

Trên máy tính, bạn có thể thực hiện cuộc gọi như sau:

  1. Ở trang Tin nhắn hoặc Danh bạ, mở cuộc trò chuyện với người bạn muốn gọi.
  2. Bấm biểu tượng Gọi điện hoặc Gọi video

Trả lời cuộc gọi Zalo

Khi nhận được cuộc gọi Zalo từ người khác, bạn chỉ cần:

  • Bấm biểu tượng màu xanh để Trả lời.
  • Bấm biểu tượng màu đỏ để Từ chối.