Docly

Khắc phục lỗi không nhận được thông báo Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Bạn không nhận được thông báo Zalo khi đang dùng hệ điều hành Android? Hãy cân nhắc điều chỉnh các cài đặt hệ thống phía dưới.

Lưu ý: Tên của các cài đặt hệ thống có thể khác nhau tùy theo dòng máy và phiên bản Android.

 


Cho phép Zalo chạy ngầm

Phiên bản Android dưới 12.0:

  1. Vào Cài đặt trên máy bạn, tìm và mở trang ứng dụng Zalo.
  2. Chọn mục Pin hoặc Mức sử dụng pin.
  3. Bật cài đặt Cho phép hoạt động trên nền hoặc Cho phép hoạt động ngầm.

 

Đối với phiên bản Android từ 12.0:

  1. Vào Cài đặt trên máy bạn, tìm và mở trang ứng dụng Zalo.
  2. Chọn mục Pin hoặc Mức sử dụng pin.
  3. Ở phần Quản lý mức sử dụng pin, chọn mục Không hạn chế hoặc Tối ưu hóa.


Kiểm tra cài đặt tiết kiệm pin

  1. Vào Cài đặt trên máy bạn, tìm và mở cài đặt Pin.
  2. Nếu mục Chế độ tiết kiệm pin đang bật, bạn có thể tắt đi để không bỏ lỡ thông báo Zalo.


Kiểm tra cài đặt tiết kiệm dữ liệu

Lưu ý: Chỉ áp dụng khi bạn đang bật 3G/4G/5G

  1. Vào Cài đặt trên máy bạn.
  2. Tìm và mở cài đặt Dữ liệu di động > Sử dụng dữ liệu > Tiết kiệm dữ liệu.
  3. Nếu mục Tiết kiệm dữ liệu đang bật, bạn có thể tắt đi để không bỏ lỡ thông báo Zalo.

 


Một số lý do khác

Nếu bạn đã thay đổi các cài đặt hệ thống mà vẫn không nhận được thông báo Zalo, hãy thử:

 

 • Kiểm tra cài đặt thông báo trong ứng dụng: Mở Zalo > vào trang Cá nhân > Cài đặt > Thông báo.
 • Kiểm tra cài đặt thông báo ứng dụng trên máy bạn: Vào Cài đặt > Thông báo > Cài đặt ứng dụng > Zalo. Tại đây, hãy đảm bảo tất cả cài đặt thông báo đã được bật.
 • Kiểm tra lại kết nối mạng.
 • Khởi động lại máy.
 • Đăng nhập lại Zalo.

  •  

 •