Docly

Nhắc hẹn trong nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Nhắc hẹn trên Zalo là cách để ghi nhớ việc cần làm, cũng như nhắc nhở bạn bè trong nhóm về một công việc nào đó cần giải quyết.


Tạo nhắc hẹn

Trên Zalo điện thoại

 1. Mở trò chuyện nhóm
 2. Trên thanh gõ tin nhắn, bấm vào dấu ba chấm
 3. Bấm Nhắc hẹn
 4. Nhập nội dung nhắc hẹn (VD: Tên, thời gian, kiểu lặp lại)
 5. Bấm Tạo để hoàn tất

Trên Zalo PC

 1. Mở trò chuyện nhóm
 2. Tại thanh công cụ, bấm biểu tượng Nhắc hẹn
 3. Nhập nội dung nhắc hẹn
 4. Bấm Tạo nhắc hẹn để hoàn tất

Chỉnh sửa thông tin nhắc hẹn

 1. Bấm vào nhắc hẹn đã tạo
 2. Bấm biểu tượng cây bút hoặc Chỉnh sửa
 3. Sửa lại thông tin nhắc hẹn
 4. Bấm Lưu

Xóa nhắc hẹn

 1. Bấm vào nhắc hẹn đã tạo
 2. Ở góc phải, bấm dấu ba chấm
 3. Bấm Xóa nhắc hẹn

Truy cập lịch Zalo

Lịch Zalo giúp bạn dễ dàng quản lý tất cả nhắc hẹn của bạn. Bạn có thể nhanh tay chấp nhận hoặc từ chối nhắc hẹn, đồng thời xem trước sắp tới có những buổi hẹn nào. Làm theo hướng dẫn sau để truy cập lịch Zalo:

 1. Ở góc phải trang Tin nhắn, bấm dấu cộng
 2. Chọn Lịch Zalo

Ngoài ra khi bạn có nhắc hẹn, lịch Zalo sẽ tự động hiện trên đầu trang Tin nhắn.