Docly

Bật giao diện tối (dark mode) của Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Bên cạnh giao diện sáng mặc định, bạn có thể lựa chọn giao diện tối (dark mode) theo hướng dẫn sau

  1. Vào trang Cá nhân, bấm Cài đặt
  2. Bấm Giao diện
  3. Bấm chọn Tối để bật giao diện tối