Docly

Khắc phục lỗi không nhận được thông báo cuộc gọi đến trên Android

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Bạn không nhận được thông báo cuộc gọi đến hay giao diện thông báo không hiển thị khi đang dùng hệ điều hành Android? Hãy cân nhắc điều chỉnh các cài đặt hệ thống phía dưới.

Lưu ý: Tên của các cài đặt hệ thống có thể khác nhau tùy theo dòng máy và phiên bản Android.


Tắt cài đặt “Không làm phiền” (Do not disturb)

 1. Vào Cài đặt trên máy bạn.
 2. Chọn mục Thông báo.
 3. Chọn và tắt mục Không làm phiền.

Cấp quyền hiển thị toàn màn hình cho thông báo cuộc gọi

Phiên bản Android từ 14.0 trở lên:

 1. Vào Cài đặt trên máy bạn.
 2. Chọn mục Ứng dụng.
 3. Chọn mục Quyền truy cập đặc biệt
 4. Chọn mục Thông báo toàn màn hình
 5. Bật cài đặt Thông báo toàn màn hình cho Zalo.

Cho phép Zalo hiển thị thông báo dưới dạng pop-up

 1. Vào Cài đặt trên máy bạn.
 2. Chọn mục Ứng dụng.
 3. Chọn mục Zalo.
 4. Chọn mục Thông báo.
 5. Chọn Popup ở mục Kiểu thông báo. Tuỳ theo thiết bị, tên cài đặt có thể là Pop-up, Biểu ngữ (banner), hoặc Bật ra trên màn hình.

Một số lý do khác

Nếu bạn đã thay đổi các cài đặt hệ thống mà vẫn không nhận được thông báo Zalo, hãy thử:

 • Kiểm tra cài đặt thông báo ứng dụng trên máy bạn: Vào Cài đặt > Thông báo > Cài đặt ứng dụng > Zalo > Bật thông báo.
 • Kiểm tra loại thông báo cuộc gọi trên máy bạn: vào Cài đặt > Ứng dụng > Zalo > Thông báo > Thể loại thông báo > Calls
 • Kiểm tra lại kết nối mạng.
 • Khởi động lại máy.
 • Đăng nhập lại Zalo.