Bạn vui lòng điền hết tất cả thông tin trước khi gửi


  Họ và tên của bạn


  Email của bạn


  Số điện thoại Zalo mà bạn đang gặp vấn đề


  Bạn dùng Zalo trên thiết bị nào?


  Bạn dùng dòng máy nào?


  Vấn đề bạn đang gặp phải


  Mô tả chi tiết vấn đề bạn đang gặp phải


  0 ký tự


  Đính kèm hình ảnh (không bắt buộc)

  Chụp màn hình lỗi bạn gặp phải để Zalo hỗ trợ bạn tốt hơn


  Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin Email và Số điện thoại trước khi gửi