Docly

Cách giải phóng dung lượng điện thoại để sử dụng Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Máy bạn không đủ dung lượng để tiếp tục sử dụng Zalo? Hãy xóa bớt một số ứng dụng hoặc nội dung bạn không cần nữa theo hướng dẫn sau.


Kiểm tra dung lượng trống của điện thoại

Trên máy Android

Vào Cài đặt > Bộ nhớ

Lưu ý: Tên trang Quản lý bộ nhớ có thể thay đổi tùy theo hãng điện thoại. VD: Quản lý bộ nhớ, Bộ nhớ, Bộ nhớ và Dữ liệu,…

Trên máy iPhone

Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone


Xóa ứng dụng

Cách 1. Xóa trong trang Ứng dụng

  1. Trên Android, vào Cài đặt > Bộ nhớ > Ứng dụng.
    Trên iPhone, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone.
  2. Chọn ứng dụng bạn ít dùng.
  3. Ở dưới cùng màn hình, bấm Xóa ứng dụng/Gỡ cài đặt.

Cách 2. Xóa tại màn hình chính

  1. Tại màn hình chính, bấm giữ ứng dụng bạn không cần nữa.
  2. Chọn Xóa ứng dụng/Gỡ cài đặt.

Xóa ảnh, video

  1. Vào Thư viện ảnh, mở ảnh hoặc video bạn muốn xóa.
  2. Ở dưới cùng màn hình, bấm biểu tượng  Thùng rác để xóa.