Docly

Ẩn trò chuyện Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Ẩn tin nhắn là tính năng cho phép người dùng Zalo bảo mật những đoạn hội thoại tùy chọn bằng mã PIN. Trò chuyện đã ẩn sẽ không xuất hiện trên trang Tin nhắn. Nhờ vậy, bạn có có thể thoải mái đưa tài khoản Zalo cho người khác kiểm tra, sử dụng mà không sợ bị đọc những tin nhắn riêng tư của mình.


Ẩn trò chuyện

 1. Mở trò chuyện muốn ẩn
 2. Ở góc phải, bấm biểu tượng
 3. Bật tính năng Ẩn trò chuyện
 4. Nhập mã PIN bảo mật để ẩn trò chuyện

Lưu ý: Lần đầu sử dụng tính năng, bạn cần đặt mã PIN 4 chữ số. Ghi nhớ mã PIN này để tìm lại những trò chuyện đã ẩn.


Tìm lại trò chuyện đã ẩn

Để mở tin nhắn của cuộc trò chuyện đã bị ẩn, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Nhập mã PIN 4 chữ số vào thanh tìm kiếm, kết quả trả về danh sách các cuộc trò chuyện đã ẩn.
 • Nhập trực tiếp tên, số điện thoại của bạn bè, sau đó nhập mã PIN để mở trò chuyện.

Hiện lại trò chuyện

Để trò chuyện hiện lên ở trang Tin nhắn, bạn làm theo các bước sau:

 1. Tại trò chuyện đã ẩn, ở góc phải, bấm biểu tượng
 2. Bấm vào cài đặt Ẩn trò chuyện
 3. Khi thấy câu hỏi xác nhận, bấm Hiện

Đổi mã PIN

 1. Tại trang Cá nhân, ở góc phải, bấm biểu tượng Cài đặt
 2. Vào mục Tin nhắn, bấm Ẩn trò chuyện
 3. Bấm Đổi mã PIN và làm theo hướng dẫn trên màn hình

Quên mã PIN

Nếu quên mã PIN, bạn sẽ phải xóa mã PIN và đặt lại mã PIN mới.

Lưu ý: Tất cả trò chuyện bạn đã ẩn sẽ bị xóa và không thể khôi phục.

 1. Tại trang Cá nhân, ở góc phải, bấm biểu tượng Cài đặt
 2. Vào mục Tin nhắn, bấm Ẩn trò chuyện
 3. Bấm Xóa mã PIN
 4. Ẩn một trò chuyện bất kỳ để đặt mã PIN mới