Quy định đặt tên người dùng trên Zalo

Author: linhnht2 84531 views

Views 1,748,957 

Tên Zalo và username có giá trị định danh cho mỗi người dùng. Bài viết này liệt kê các quy định trong việc đặt tên cho tài khoản Zalo.

Tên Zalo và username nên là tên thật hoặc tên thân mật. Ngoài ra, tên Zalo và username cần tuân thủ các quy định sau:

  • Không được chứa từ ngữ nhạy cảm, thô tục, kinh dị, kích động bạo lực, tạo thù hằn, phân biệt chủng tộc, giới tính.
  • Không được chứa hoặc trùng từ ngữ, tên riêng của tổ chức chính trị, tổ chức địa phương và danh nhân lịch sử. 
  • Không được chứa từ ngữ, tên riêng gây hiểu nhầm có liên quan đến ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, cho vay.
  • Không được chứa từ ngữ, tên riêng trùng với tên thương mại hoặc nhãn hiệu có đăng ký và được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào khác trên thế giới.
  • Không được chứa từ ngữ, tên riêng gây hiểu nhầm là thương hiệu của Zalo và các thương hiệu liên quan đến Zalo.
  • Tuân thủ các chính sách khác về Điều khoản sử dụng của Zalo.

Trong trường hợp người dùng vi phạm các quy định đặt tên, Zalo sẽ tự động gỡ bỏ kèm thông báo. Nếu người dùng tiếp tục vi phạm có thể dẫn đến khoá tài khoản Zalo.

Bạn gặp lỗi với Zalo?