Docly

Đổi tên và ảnh đại diện nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Để làm nổi bật chủ đề trò chuyện nhóm, các thành viên có thể đổi tên hoặc ảnh đại diện nhóm. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:


Đổi tên nhóm

  1. Mở trò chuyện nhóm
  2. Ở góc phải, bấm biểu tượng
  3. Bấm vào tên nhóm để thay đổi

Đổi ảnh đại diện nhóm

  1. Mở trò chuyện nhóm
  2. Ở góc phải, bấm biểu tượng
  3. Bấm vào hình đại diện nhóm, chọn Đổi avatar nhóm

Bạn có thể chọn ảnh đại diện nhóm bằng cách:

  • Dùng hình minh họa có sẵn của Zalo
  • Chụp ảnh mới
  • Chọn ảnh từ Ảnh, link, file của nhóm
  • Chọn ảnh từ điện thoại