Docly

Phân loại trò chuyện trên Zalo PC

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Phân loại trò chuyện giúp bạn dễ dàng quản lý và tìm kiếm trò chuyện. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách phân loại trò chuyện và tạo thêm phân loại mới trên Zalo PC.


Phân loại trò chuyện

Cách 1:

  1. Trên Zalo PC, bên cạnh trò chuyện bất kỳ, bấm Phân loại
  2. Chọn phân loại phù hợp cho trò chuyện.

Cách 2:

  1. Trong mục Phân loại, chọn phân loại bạn muốn.
  2. Bấm Thêm hội thoại vào phân loại.
  3. Chọn các hội thoại để thêm vào phân loại, bấm Thêm.

Tạo phân loại mới 

  1. Bấm Quản lý phân loại Thêm phân loại
  2. Nhập tên phân loại và chọn màu.
  3. Bấm Thêm phân loại.