Tài khoản Zalo không tồn tại

Author: khanhlhq 3799 views

Views 4,217 

Bài viết này giải thích lý do tài khoản Zalo của bạn bị xóa hoặc không còn tồn tại.

Theo Điều khoản sử dụng, tài khoản Zalo không hoạt động trong 45 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại. Để tiếp tục sử dụng Zalo sau khi tài khoản bị xóa, bạn cần tạo lại tài khoản mới.

Bạn gặp lỗi với Zalo?