Zalo đã ngừng hỗ trợ qua hotline 1900561558 từ 1/4/2023, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ qua link.

Quan tâm nhất

Mới bắt đầu

Dành cho người mới bắt đầu dùng Zalo

Nhắn tin và gọi

Hướng dẫn nhắn tin, gọi thoại hoặc gọi video

Trò chuyện nhóm

Khám phá tiện ích nhóm trò chuyện Zalo

Bảo mật và riêng tư

Quản lý cài đặt về bảo mật và riêng tư

Quản lý tài khoản

Hướng dẫn chung về thông tin, tài khoản, dung lượng…

Nhật ký

Hướng dẫn sử dụng nhật ký và khoảnh khắc

Bạn bè và danh bạ

Hướng dẫn quản lý danh sách bạn bè

Zalo cho công việc

Khám phá tiện ích học tập và làm việc từ xa

Zalo điện thoại

Các bài viết hỗ trợ dành cho Zalo trên các thiết bị Android, iOS

Zalo PC/Zavi

Các bài viết hỗ trợ dành cho Zalo trên máy tính và ứng dụng họp trực tuyến Zavi