Docly

Phân loại nhật ký trên Zalo: để nhật ký gần gũi hơn

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Bạn cảm thấy nhật ký có quá nhiều bài đăng bán hàng? Bạn tốn nhiều thời gian để lướt đến bài của bạn bè? Zalo nay đã cho phép phân loại giúp bạn quản lý nhật ký hiệu quả hơn.

Phân loại nhật ký có ích lợi gì?

Phân loại nhật ký giúp bạn:

  • Tập trung vào những nội dung bạn quan tâm. Bạn sẽ không bỏ lỡ bài đăng từ người thân, bạn bè.
  • Nhật ký thân mật hơn, không bị loãng bởi những mối quan hệ ít quen biết.

Cài đặt tính năng phân loại nhật ký

  1. Vào trang  Cá nhân > Cài đặt > Nhật ký và khoảnh khắc > Phân loại nhật ký
  2. Bật phân loại nhật ký.

Sau khi tính năng đã được bật, trang Nhật ký của bạn sẽ được chia làm hai mục Quan tâmKhác. Mặc định, tất cả bài đăng của bạn bè sẽ được hiển thị trong mục Quan tâm.


Cách phân loại nhật ký

Chuyển ai đó sang mục Khác

Nếu ai đó đăng bài bạn ít quan tâm, có 3 cách để chuyển họ sang mục Khác:

  1. Ở mục Quan tâm, bấm biểu tượng trên bài đăng của người đó.
  2. Ở mục Quan tâm, bấm dấu trên bài đăng của người đó, chọn Chuyển sang mục Khác.
  3. Vào mục Khác, chọn Quản lý mục Khác, tìm tên người đó và bấm Thêm.

Chuyển sang mục Quan tâm

Có 2 cách để chuyển lại một người về mục Quan tâm:

  1. Ở mục Khác, bấm dấu trên bài đăng, chọn Chuyển sang mục Khác.
  2. Ở mục Khác, chọn Quản lý mục Khác, tìm tên người bạn muốn chuyển trong danh sách Đã thêm và bấm Gỡ.