Docly

Các tiện ích cơ bản khi nhắn tin trên Zalo máy tính

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Zalo là ứng dụng đa nền tảng, đồng bộ giữa các thiết bị điện thoại và máy tính. Bạn có thể sử dụng Zalo trên máy tính để trải nghiệm phiên bản Zalo giao diện lớn hơn và hiệu quả cho công việc. Hãy tìm hiểu các tính năng cơ bản của Zalo máy tính trong bài viết dưới đây.


Ghim trò chuyện

Nếu thường xuyên liên lạc với người thân và bạn bè, bạn có thể ghim trò chuyện bằng cách:

Nhấn chuột phải vào cuộc trò chuyện, chọn Ghim trò chuyện.


Phân loại trò chuyện

Cách phân loại trò chuyện ngắn gọn trong 2 bước:

 1. Nhấp chuột phải vào cuộc trò chuyện, chọn Phân loại.
 2. Chọn thẻ phân loại phù hợp hoặc tự tạo thẻ phân loại mới.

Tắt thông báo trò chuyện

 1. Nhấp chuột phải vào cuộc trò chuyện, chọn Tắt thông báo.
 2. Chọn khoảng thời gian muốn tắt thông báo hoặc tắt cho đến khi được mở lại.

Muốn mở lại thông báo? Chỉ cần chuột phải vào cuộc trò chuyện, chọn Bật thông báo.


Đặt tên gợi nhớ cho bạn bè

 1. Ở cửa sổ trò chuyện, ngay bên cạnh tên bạn bè, nhấn biểu tượng Đặt tên gợi nhớ
 2. Nhập tên thân thiết hay biệt hiệu dễ thương, sau đó nhấn Xác nhận.

hoặc

 1. Danh bạ, chuột phải vào tên bạn bè.
 2. Chọn Đặt tên gợi nhớ.
 3. Nhập tên, sau đó nhấn Xác nhận.

Xóa trò chuyện

Nhấp chuột phải vào cuộc trò chuyện, chọn Xóa hội thoại.


Xem thông tin trò chuyện

Bảng thông tin của mỗi trò chuyện là nơi bạn có thể xem lại những thông tin đã từng trao đổi với người nhận. Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt quyền riêng tư của mỗi trò chuyện tại đây.

Để mở bảng Thông tin, bấm biểu tượng Thông tin hội thoại . Bạn sẽ thấy những thông tin sau:

 • Danh sách nhắc hẹn
 • Nhóm chung
 • Tạo nhóm với người này
 • Ảnh/Video
 • Files
 • Links
 • Cài đặt khác

Xem và chia sẻ ảnh, file, link trên Zalo máy tính

Ảnh/Video

Trong bảng thông tin hội thoại, khi nhấp chuột phải vào ảnh và video, bạn có thể:

 • Copy
 • Chia sẻ
 • Gửi vào Cloud của tôi
 • Xem tin nhắn gốc
 • Hiển thị trong thư mục

Files

Nhấp chuột phải vào file để thực hiện:

 • Mở tài liệu
 • Chia sẻ
 • Gửi vào Cloud của tôi
 • Xem tin nhắn gốc
 • Hiển thị trong thư mục

Để tải file: Rê chuột lên file muốn tải, nhấn biểu tượng Tải về

Link

Nhấp chuột phải vào link để:

 • Copy
 • Chia sẻ
 • Gửi vào Cloud của tôi
 • Xem tin nhắn gốc
 • Mở bằng trình duyệt

Một số tính năng của trò chuyện nhóm trên Zalo máy tính

Thông tin trò chuyện nhóm

Để xem Thông tin nhóm, bấm biểu tượng Thông tin hội thoại . Bạn sẽ thấy những thông tin sau:

 • Thành viên nhóm: Xem danh sách thành viên trong nhóm. Nếu là trưởng/phó nhóm, bạn có thể dễ dàng cài đặt, phân quyền để quản lý nhóm.
 • Bảng tin nhóm: Xem danh sách nhắc hẹn, cũng như các ghi chú, ghim, bình chọn đã thực hiện trong nhóm.
 • Ảnh/Video
 • Files
 • Links
 • Cài đặt khác

Thêm thành viên vào nhóm

Mở bảng Thông tin, vào Thành viên > Thêm thành viên .

Rời nhóm

Ở dưới cùng bảng Thông tin, chọn Rời nhóm.