Docly

Làm gì khi quên mật khẩu của bản sao lưu?

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Bạn cần khôi phục lại tin nhắn và ảnh trên thiết bị mới nhưng lại quên mật khẩu của bản sao lưu. Bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại tin nhắn và ảnh chỉ với hai bước.


Bước 1: Trên thiết bị cũ – Xóa mật khẩu và bản sao lưu gần nhất, tạo bản sao lưu mới

  1. Vào trang Cá nhân, bấm Cài đặt, bấm Sao lưu và khôi phục
  2. Để xóa mật khẩu của bản sao lưu: Mật khẩu của bản sao lưu > Xóa mật khẩu & bản sao lưu
  3. Sau khi xóa bản sao lưu gần nhất, bấm Sao lưu để sao lưu tin nhắn và ảnh
  4. Chờ quá trình sao lưu hoàn tất. Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng Zalo trong khi chờ

Chú ý rằng, trong trường hợp xoá Zalo cài lại, thiết bị của bạn sẽ không còn dữ liệu để tạo bản sao lưu mới. Bạn sẽ không thể khôi phục được dữ liệu nếu không có mật khẩu sao lưu.


Bước 2: Trên thiết bị mới – Khôi phục tin nhắn và ảnh

Khôi phục khi đăng nhập

Trên máy mới hoặc khi cài lại Zalo, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Zalo của bạn
  2. Bấm Khôi phục
  3. Chờ quá trình khôi phục hoàn tất. Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng Zalo trong khi chờ

Khôi phục ở Cài đặt

Nếu bạn đã bỏ qua khôi phục khi đăng nhập, hãy làm như sau:

  1. Vào trang Cá nhân, bấm Cài đặt, bấm Sao lưu và khôi phục
  2. Bấm Khôi phục
  3. Chờ quá trình khôi phục lưu hoàn tất. Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng Zalo trong khi chờ