Docly

Quyền xem danh sách thành viên

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Bài viết này giúp bạn tìm hiểu về quyền xem danh sách thành viên và cách chỉnh sửa quyền khi cần.


Giới hạn quyền xem danh sách thành viên là gì?

Trong trường hợp không muốn thành viên nhóm xem được thông tin của nhau, trưởng hoặc phó nhóm có thể giới hạn quyền xem danh sách thành viên.

Khi đó, tên và ảnh đại diện của thành viên nhóm sẽ chỉ luôn hiển thị với trưởng và phó nhóm.

Thành viên nhóm sẽ:

 • Chỉ thấy tên và ảnh đại diện của trưởng và phó nhóm trong mục Xem thành viên
 • Chỉ tìm được tin nhắn của bản thân, trưởng hoặc phó nhóm
 • Chỉ có thể gọi cho trưởng và phó nhóm
 • Không thể nhắc tên thành viên khác trong nhóm
 • Không thể thấy ai đã nhận và xem tin nhắn bản thân gửi vào nhóm
 • Không thể thấy ai đã tham gia hoặc rời nhóm

Cách chỉnh sửa quyền xem danh sách thành viên

Nếu bạn là trưởng hoặc phó nhóm và không muốn cho phép thành viên xem danh sách thành viên nhóm, hãy làm như sau:

Trên điện thoại

 • Mở trò chuyện nhóm
 • Ở góc phải, bấm biểu tượng
 • Bấm Xem thành viên > Thay đổi quyền xem
 • Chọn Chỉ trưởng và phó nhóm

Hoặc

 • Mở trò chuyện nhóm
 • Ở góc phải, bấm biểu tượng
 • Bấm  Cài đặt nhóm > Quyền xem danh sách thành viên
 • Chọn Chỉ trưởng và phó nhóm

Trên máy tính

 • Mở trò chuyện nhóm
 • Ở góc phải, bấm biểu tượng
 • Bấm Quản lý nhóm
 • Bật Ẩn danh sách thành viên