Docly

Đăng bài nhật ký kèm hình nền

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Tính năng hình nền cùng kiểu chữ đa dạng sẽ giúp bạn biến những cảm xúc, tâm trạng trên nhật ký trở nên thu hút và nổi bật hơn.

  1. Ở Nhật ký, bấm vào “Bạn đang nghĩ gì?
  2. Bấm  để bật chế độ bài đăng kèm hình nền. 
  3. Chọn hình nền kèm kiểu chữ phù hợp nhất với tâm trạng của bạn.

Lưu ý: Bài đăng kèm hình nền chỉ dùng được cho văn bản.