Docly

Mã hóa đầu cuối: Nâng cấp bảo mật tin nhắn (bản thử nghiệm)

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Zalo đã cập nhật bản thử nghiệm mã hoá đầu cuối (End-to-End Encryption) nhằm bảo mật tối đa thông tin người dùng. Tìm hiểu ngay cách thức hoạt động và cách nâng cấp để sử dụng tính năng nhé!

Mã hóa đầu cuối là bản thử nghiệm cho người dùng Zalo. Nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình nâng cấp, hãy xem hướng dẫn này hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ qua email feedback@zalo.me