Hướng dẫn xử lý khi không thể nâng cấp Mã hóa đầu cuối

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 2703 views

Bài viết này giúp bạn xử lý các lỗi khi không thể nâng cấp Mã hóa đầu cuối đối với trò chuyện 2 người và trò chuyện nhóm trên Zalo.


Phiên bản cũ không hỗ trợ

Trường hợp này xảy ra khi:

  • Trò chuyện 2 người: Người còn lại trong trò chuyện đang dùng Zalo bản cũ.
  • Trò chuyện nhóm: Có ít nhất 1 thành viên đang dùng Zalo bản cũ.

Để nâng cấp thành công, mọi người trong trò chuyện cần cập nhật Zalo bản mới nhất trên Google Play Store (đối với máy Android, hoặc Apps Store (đối với iPhone, iPad), hoặc tải Zalo PC bản mới nhất tại đây.


Kết nối mạng không ổn định

Kết nối mạng yếu hoặc mất kết nối làm quá trình nâng cấp bị lỗi. Hãy kiểm tra kết nối mạng và bấm Thử lại.


Đổi máy hoặc cài lại Zalo khi đang nâng cấp

Bạn hoặc người còn lại trong trong trò chuyện đã đăng nhập vào Zalo trên máy khác hoặc cài lại Zalo khi quá trình nâng cấp đang diễn ra. Hãy bấm Thử lại. Không nên đổi máy hoặc cài lại Zalo cho đến khi nâng cấp thành công.


Zalo sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển tính năng Mã hóa đầu cuối để sửa lỗi và tháo bỏ các hạn chế còn tồn đọng. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Zalo qua địa chỉ email feedback@zalo.me.

Bạn gặp lỗi với Zalo?