Docly

Dễ dàng tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên Zalo với Ví QR

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Lưu ý: Chưa có chứng nhận tiêm chủng? Phản ánh tại đây: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report

Với tính năng Ví QR, bạn có thể tra cứu nhanh lịch sử tiêm chủng COVID-19 và lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng ngay trên Zalo.


Tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 với Ví QR

Bước 1: Có 2 cách để vào Ví QR

  • Cách 1: Tại trang Cá nhân, chọn Ví QR.
  • Cách 2: Trên thanh tìm kiếm, nhập “Ví QR”, sau đó chọn Ví QR trong danh sách Tài khoản OA.

Bước 2: Từ Ví QR, bấm Chứng nhận tiêm chủng.

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân, sau đó bấm Tra cứu. Tiếp theo, hãy xác thực OTP theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu mũi tiêm của bạn đã được ghi nhận, bạn sẽ thấy kết quả Chứng nhận tiêm chủng, bao gồm mã QR bên dưới. Mã QR trên nền vàng chứng nhận bạn đã tiêm 1 mũi vaccine, trên nền xanh chứng nhận bạn đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Khi thấy gợi ý lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 vào Ví QR, bấm Lưu mã QR để, giúp bạn dễ dàng tìm lại và xuất trình khi cần.


Tìm lại mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong Ví QR

Để tìm lại mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong Ví QR và xuất trình khi cần, hãy truy cập Ví QR bằng những cách sau:

  • Cách 1: Tại trang Cá nhân, bấm Ví QR. 
  • Cách 2: Trên thanh tìm kiếm, nhập “Ví QR”, sau đó chọn Ví QR trong danh sách Tài khoản OA.

Tại sao chưa được cập nhật chứng nhận tiêm chủng dù đã được tiêm? 

Lưu ý: Việc cập nhật thông tin tiêm chủng không phụ thuộc vào Zalo. 

Việc nhập dữ liệu sẽ do chính cán bộ tại cơ sở tiêm chủng thực hiện. Nếu bạn vẫn chưa được cập nhật chứng nhận dù đã được tiêm, hãy gửi phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 theo cách sau: 

Bước 1: Truy cập https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report

Bước 2: Khai báo các thông tin được yêu cầu

Bước 3: Bấm Gửi phản hồi để cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý giải quyết và cập nhật