Docly

Vì sao ảnh, video, file không có trên máy và cách khắc phục

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Bạn xem lại ảnh, video, file trong trò chuyện nhưng gặp thông báo nội dung không có trên máy. Bài viết sẽ giải thích nguyên nhân và các hướng xử lý giúp bạn tránh gặp phải trường hợp này.

Vì sao ảnh, video, file không có trên máy?

Nội dung tin nhắn được lưu giữ trong bộ nhớ ứng dụng Zalo trên chính máy tính hoặc điện thoại bạn sử dụng để xem tin nhắn.

Ảnh, video, file chỉ tồn tại trên máy chủ Zalo trong một thời gian ngắn để chờ bạn xem và tải về. Quá thời gian này, bạn không thể xem lại ảnh, video, file nếu chưa tải về bộ nhớ ứng dụng trên máy của bạn. Ngoài ra nếu bạn xóa ảnh, video, file hoặc đổi máy thì cũng có thể không xem lại được.


Bạn nên làm gì?

  • Liên hệ với người gửi nhờ gửi lại ảnh, video, file hoặc thử kiểm tra lại trên máy khác.
  • Nên vào xem ngay khi nhận được ảnh, video, file mới. Media bạn xem được tự động tải về bộ nhớ ứng dụng Zalo trên máy của bạn.
  • Lưu vào Cloud của tôi ngay khi nhận được ảnh, video, file mới. Xem hướng dẫn lưu Cloud
  • Hạn chế xóa Zalo và đổi máy.
  • Sao lưu tin nhắn thường xuyên để có thể khôi phục đầy đủ tin nhắn khi đổi, mất máy. Xem hướng dẫn sao lưu khôi phục