Docly

Hướng dẫn tính năng “Tìm quanh đây” trên Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading


Bật chế độ “Tìm quanh đây” trên Zalo

Để bật chế độ “Tìm quanh đây” trên Zalo, điện thoại của bạn bắt buộc phải kích hoạt GPS

  1. Trong Zalo, bạn chọn “Thêm”
  2. Chọn “Tìm quanh đây”

Lưu ý: Trước khi sử dụng chức năng tìm quanh đây chúng ta có thể được yêu cầu một số thứ như ảnh đại diện hay Username, một dạng ID của Zalo. 2. Danh sách bạn bè gợi ý sẽ hiện ra, theo thứ tự khoảng cách đến với vị trị của bạn theo thứ tự từ gần đến xa 3. Bạn chọn những người bạn phù hợp , chọn “Kết bạn” và bắt đầu trò chuyện


Lọc đối tượng tìm kiếm

Sau khi chọn chế độ “Tìm kiếm quanh đây” và hiện ra danh sách liên lạc gợi ý, bạn thực hiện các thao tác sau để lọc và giới hạn những đối tượng tìm kiếm :

  1. Chọn biểu tượng bánh răng cưa góc trên bên phải màn hình
  2. Trong cửa sổ “Cài đặt tìm kiếm quanh đây”, bạn vui lòng chọn độ tuổi và giới tính của những đối tượng mà bạn muốn tìm kiếm

Lưu ý: bạn cũng có thể giới hạn về việc cho phép ai có thể tìm thấy bạn dựa trên tiêu chí về Giới tính


Tắt chế độ “Tìm kiếm quanh đây” trên Zalo

Để tránh bị làm phiền, bạn cũng có thể tắt chế độ này theo các bước như sau:

  1. Trong cửa sổ “Tìm quanh đây”, chọn biểu tượng “Thêm” ở góc trên cùng bên phải
  2. Chọn “Xóa vị trí, tránh làm phiền”
  3. Bạn xác nhận việc xóa thông tin vị trí của bạn để người khác không tìm thấy, bạn click vào “có”. Như vậy là bạn đã tắt “Tìm quanh đây” thành công.