Tải về máy, lưu Cloud nội dung trong Bộ sưu tập nhóm

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 11490 views

Zalo đã dừng tính năng Bộ sưu tập nhóm từ 15/11/2021. Nếu bộ sưu tập nhóm của bạn đang lưu giữ nhiều nội dung quan trọng, hãy tải về máy hoặc lưu vào Cloud của tôi theo hướng dẫn dưới đây.

Đầu tiên, bạn hãy nâng cấp lên Zalo bản mới nhất trên App Store (đối với iPhone, iPad) hoặc Google Play Store (đối với máy Android).


Tải về máy

 1. Từ trò chuyện nhóm, vào Tùy chọn > Ảnh, link, file đã gửi > Bộ sưu tập
 2. Chọn bộ sưu tập chứa nội dung cần tải về máy.
 3. Tải ảnh và file về máy:

Với ảnh và video

 1. Bấm , bấm Chọn mục
 2. Chọn ảnh và video muốn tải, bấm Tải về.

Với file

 1. Bấm
 2. Bấm Tải về.

Lưu vào Cloud của tôi

 1. Từ trò chuyện nhóm, vào Tùy chọn > Ảnh, link, file đã gửi > Bộ sưu tập
 2. Chọn bộ sưu tập chứa nội dung cần lưu vào Cloud của tôi.
 3. Lưu ảnh và file vào Cloud của tôi.

Với ảnh và video

 1. Bấm , bấm Chọn mục.
 2. Chọn ảnh và video muốn lưu.
 3. Bấm Chia sẻ > Cloud của tôi

Với file

 1. Bấm
 2. Bấm Chia sẻ > Cloud của tôi

Bạn gặp lỗi với Zalo?