Docly

Thông báo bảo trì: Tính năng Gọi qua Zalo – 19/07/2021

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Zalo vừa tiến hành bảo trì tính năng Gọi. Để sử dụng tính năng bình thường, bạn vui lòng khởi động lại điện thoại theo hướng dẫn dưới đây.

Khởi động lại iPhone X, Xs, Xr, 11 hoặc 12.

Khởi động lại iPhone 8 hoặc iPhone SE (thế hệ 2)

Khởi động lại iPhone 7

Khởi động lại iPhone 6s hoặc iPhone SE (thế hệ 1)

Ghi chú: Bài hướng dẫn này áp dụng cho phiên bản iOS 14. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản thấp hơn, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Khởi động lại iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 hoặc iPhone 12

Nhấn và thả nhanh nút tăng âm lượng, nhấn và thả nhanh nút giảm âm lượng, sau đó nhấn và giữ nút sườn. Khi logo Apple xuất hiện, hãy thả nút.

Một hình minh họa về một kiểu máy iPhone được đặt nằm ngửa không có nút Home. Các nút tăng và giảm âm lượng được hiển thị ở cạnh bên trái của thiết bị và nút sườn được hiển thị ở cạnh bên phải.

Khởi động lại iPhone 8 hoặc iPhone SE (thế hệ 2)

Nhấn và thả nhanh nút tăng âm lượng, nhấn và thả nhanh nút giảm âm lượng, sau đó nhấn và giữ nút sườn. Khi logo Apple xuất hiện, hãy thả nút.

Một hình minh họa về một kiểu máy iPhone được đặt nằm ngửa có nút Home. Các nút tăng và giảm âm lượng được hiển thị ở cạnh bên trái của thiết bị và nút sườn được hiển thị ở cạnh bên phải.

Khởi động lại iPhone 7

Nhấn và giữ cả nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc. Khi logo Apple xuất hiện, hãy thả cả hai nút.

Hình minh họa của iPhone 7 có màn hình hướng lên trên. Nút giảm âm lượng được hiển thị ở cạnh trái của thiết bị và nút Nguồn được hiển thị ở bên phải.

Khởi động lại iPhone 6s hoặc iPhone SE (thế hệ 1)

Nhấn và giữ cả nút nguồn và nút Home cùng lúc. Khi logo Apple xuất hiện, hãy thả cả hai nút.

Các hình minh họa của hai kiểu máy iPhone có màn hình hướng lên trên. Cả hai kiểu máy đều có nút Home ở gần cuối thiết bị. Kiểu máy ngoài cùng bên trái có nút Nguồn ở cạnh phải của thiết bị gần trên cùng, trong khi kiểu máy ở ngoài cùng bên phải có nút Nguồn ở đầu thiết bị, gần cạnh phải.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi email về Bộ phận hỗ trợ của Zalo qua địa chỉ email feedback@zalo.me