Tag: Zalo PC/Zavi

Phân loại trò chuyện trên Zalo PC

Views 336  Phân loại trò chuyện giúp bạn dễ dàng quản lý và tìm kiếm trò chuyện. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách phân loại trò chuyện và tạo thêm phân loại mới trên Zalo PC. Phân loại trò

Cách khắc phục lỗi không gọi được trên Zalo PC

Views 5,815  Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý nếu không thực hiện được cuộc gọi trên Zalo PC. Đảm bảo các thiết bị được kết nối đầy đủ Trước hết, bạn cần kiểm tra tình trạng kết