Tạo bình chọn trong nhóm Zalo

Views 15,035  Bạn và mọi người trong nhóm đang phân vân giữa nhiều lựa chọn khác nhau. Thay vì gửi nhiều tin nhắn tranh luận, nhóm có thể dễ dàng tạo bình chọn để đưa ra quyết định nhanh hơn. Hãy

Chặn thành viên mới xem tin nhắn cũ của nhóm

Views 5,589  Trong trường hợp không muốn thành viên mới đọc được các tin nhắn cũ trong nhóm, trưởng/phó nhóm có thể tắt tính năng Thành viên mới xem được tin nhắn cũ. Mở trò chuyện nhóm Ở góc phải, bấm biểu