Views 94 

Phiên bản Zalo PC bạn đang sử dụng chưa hỗ trợ tính năng “Danh mục Sản phẩm”, vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất tại đây.


Hiện tại, tính năng mới chỉ được kích hoạt cho những người dùng đã nhận được lời mời trải nghiệm. Nếu bạn chưa nhận được lời mời và có nhu cầu trải nghiệm, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Zalo qua OA Zalo Hỗ Trợ PC hoặc địa chỉ email feedback@zalo.me