Zalo có gì mới

Zalo hỗ trợ đầu 10 số mới hoàn toàn tự động

Views 25,579  Nhằm thích ứng việc nhà mạng thay đổi các thuê bao 11 số thành 10 số, Zalo sẽ hỗ trợ xử lý toàn bộ thay đổi này một cách tự động để hỗ trợ bạn. Bạn có thể yên