Username và link cá nhân của tài khoản Business

Author: Quang Pham 370 views

Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng username và link cá nhân của tài khoản Business trên điện thoại.


Username và link cá nhân là gì?

Sau khi nâng cấp tài khoản Zalo thành tài khoản Business, bạn có thể thiết lập username của riêng mình. Zalo sẽ dùng username này để tạo ra một link cá nhân đại diện cho tài khoản Business của người dùng.

Ví dụ: Nếu username của bạn là abc123, link cá nhân của bạn sẽ là zalo.me/abc123.

Người khác có thể bấm vào link cá nhân để xem trang cá nhân của bạn hoặc trò chuyện với bạn. Bạn có thể chia sẻ link cá nhân trên Zalo và các nền tảng khác để tiếp cận được tập khách hàng rộng và đa dạng hơn.


Tạo, thay đổi username và link cá nhân

  1. Vào Cá nhân > Công cụ kinh doanh
  2. Bấm Hồ sơ kinh doanh
  3. Trong phần Username, tạo hoặc thay đổi username của bạn. Link cá nhân sẽ được tự động cập nhật theo username mới.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa username 1 lần mỗi 30 ngày.


Chia sẻ, sao chép link cá nhân

  1. Vào Cá nhân > Công cụ kinh doanh
  2. Tìm link cá nhân ở dưới ảnh đại diện của bạn
  3. Để chia sẻ link, bấm . Để sao chép link, bấm .

Bạn gặp lỗi với Zalo?