OA trong nhóm

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 2465 views

Tại sao tôi nhận được tin từ OA trong nhóm?

Bạn nhận được tin từ OA trong nhóm vì trưởng/phó nhóm của bạn đã thêm OA vào nhóm

Làm sao để xoá/thêm OA khác vào nhóm?

Chỉ trưởng/phó nhóm mới có thể xoá/thêm OA khác vào nhóm. Bạn hãy liên hệ với trưởng/phó nhóm của bạn.

Nội dung từ OA do ai chịu trách nhiệm?

Nội dung gửi từ OA do các đơn vị vận hành OA thực hiện. Ứng dụng Zalo chỉ cung cấp nền tảng để OA có thể gửi tin vào nhóm sau khi được trưởng nhóm cấp quyền.

Bạn gặp lỗi với Zalo?