Đổi số điện thoại đăng nhập Zalo

Author: quangpm4 46743 views

Khi mất hoặc đổi SIM, bạn đổi số điện thoại đăng nhập Zalo để bảo vệ tài khoản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đổi số điện thoại đăng nhập Zalo.

  1. Vào trang Tài khoản và bảo mật: Cá nhân Cài đặt Tài khoản và bảo mật
  2. Để bắt đầu đổi số điện thoại: Đổi số điện thoại Bắt đầu đổi số điện thoại
  3. Nhập số điện mới, bấm Tiếp tục, Zalo sẽ gửi mã kích hoạt gồm 4 chữ số đến số điện thoại mới
  4. Nhập mã kích hoạt, bấm Tiếp tục

Khi mã kích hoạt được xác thực thành công, bạn đã hoàn tất việc đổi số điện thoại đăng nhập Zalo.

Bạn gặp lỗi với Zalo?