Tải về máy, lưu Cloud các ảnh, video, file quan trọng trên Zalo

Author: linhnht2 12039 views

Nếu trong trò chuyện Zalo có ảnh, video, file quan trọng cần lưu lại để truy cập lâu dài, bạn nên tải các nội dung này về máy hoặc lưu vào Cloud của tôi theo hướng dẫn sau:


Cách tải về máy

  1. Từ trò chuyện, ở góc phải màn hình, bấm  > Ảnh, link, file đã gửi.
  2. Tải ảnh, video, file về máy:
    • Với ảnh và video, chọn mục muốn tải, bấm  để tải hoặc  > Lưu về máy.
    • Với file, tìm file muốn tải, bấm   > Tải về.

Cách lưu vào Cloud của tôi

Cách 1: Từ trò chuyện, bấm giữ tin nhắn muốn lưu và chọn Lưu Cloud.

Cách 2: Từ trò chuyện, bấm giữ tin nhắn muốn lưu và chọn  Chuyển tiếp > Cloud của tôi >  Gửi.

Lưu ý: File lớn hơn 100MB chỉ được lưu 7 ngày trong Cloud của tôi. Sau khi đã hết hạn, bạn chỉ có thể xem lại file nếu đã tải về máy.


Chính sách lưu trữ ảnh, file trong nhóm Zalo

Nội dung trò chuyện bạn đã xem chỉ lưu trên điện thoại bạn đang dùng. Nếu đổi máy hoặc xóa Zalo, bạn có thể sẽ không xem được những nội dung này.

Bạn nên làm gì?

  • Hạn chế đổi máy, xóa Zalo.
  • Chủ động tải về máy các ảnh, video, file quan trọng hoặc lưu vào Cloud của tôi theo hướng dẫn trên.
  • Sao lưu tin nhắn thường xuyên. Xem hướng dẫn

Bạn gặp lỗi với Zalo?