Đặt nhạc chờ cho cuộc gọi Zalo

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 2753 views

Zalo vừa ra mắt tính năng đặt nhạc chờ với các bài hát trên Zing MP3. Bài viết này hướng dẫn bạn cách đặt nhạc chờ cho các cuộc gọi Zalo.


Đăng ký Zing MP3 VIP

Tính năng nhạc chờ dành riêng cho người dùng Zing MP3 VIP. Để đặt nhạc chờ cho cuộc gọi Zalo, hãy đăng ký Zing MP3 VIP.


Thêm nhạc chờ mới

Để thêm nhạc chờ mới vào thư viện nhạc chờ:

Trên Zalo điện thoại

 1. Vào Cá nhân, bấm Cài đặt
 2. Bấm Cuộc gọi > Nhạc chờ > Thêm
 3. Tìm và chọn bài hát, bấm Thêm vào thư viện
 4. Sau khi thêm nhạc chờ, bấm Đặt làm nhạc chờ để đặt bài hát làm nhạc chờ

Trên trình duyệt web

 1. Truy cập trang web melody.zapps.vn
 2. Bấm biểu tượng và đăng nhập vào tài khoản Zalo
 3. Tìm và chọn bài hát, bấm Thêm vào thư viện
 4. Sau khi thêm nhạc chờ, bấm Đặt làm nhạc chờ để đặt bài hát làm nhạc chờ

Đổi nhạc chờ

Để chọn một nhạc chờ đã thêm vào thư viện:

Trên Zalo điện thoại

 1. Vào Cá nhân, bấm Cài đặt
 2. Bấm Cuộc gọi > Nhạc chờ
 3. Tìm trong danh sách Thư viện nhạc chờ và chọn nhạc chờ bạn muốn đổi

Trên trình duyệt web

 1. Truy cập trang web melody.zapps.vn
 2. Bấm biểu tượng và đăng nhập vào tài khoản Zalo
 3. Vào Cá nhân, tìm nhạc chờ muốn đổi và bấm Đặt làm nhạc chờ

Bạn gặp lỗi với Zalo?