Tác giả: quangpm4

Mã hóa đầu cuối: Nâng cấp bảo mật tin nhắn (bản thử nghiệm)

Views 14,826  Zalo đã cập nhật bản thử nghiệm mã hoá đầu cuối (End-to-End Encryption) nhằm bảo mật tối đa thông tin người dùng. Tìm hiểu ngay cách thức hoạt động và cách nâng cấp để sử dụng tính năng nhé!