Đổi điện thoại, tải lại Zalo không lo mất tin nhắn

Tính năng Sao lưu và đồng bộ tin nhắn của Zalo giúp bạn dễ dàng đồng bộ các tin nhắn cũ ngay cả khi đổi điện thoại hoặc xóa ứng dụng.

Khi chuẩn bị đổi điện thoại hoặc xóa app, bạn cần thực hiện 2 thao tác:

– Với điện thoại cũ/ bản Zalo cũ: Sao lưu tin nhắn

– Với điện thoại mới/ bản Zalo mới: Đồng bộ tin nhắn

Thao tác 1: Với điện thoại cũ/ Zalo bản cũ: Sao lưu tin nhắn

Trường hợp 1:

Nếu bạn chưa bật Sao lưu và đồng bộ tin nhắn

Bước 1: Vào phần Cài đặt

Bước 2: Chọn Sao lưu và đồng bộ tin nhắn

Bước 3: Bật Sao lưu và đồng bộ

Bước 4: Hoàn tất Sao lưu và đồng bộ tin nhắn

Trường hợp 2:

Nếu bạn đã bật Sao lưu và đồng bộ tin nhắn mỗi ngày, nhưng vẫn cần sao lưu những tin nhắn mới nhất, nhấn vào “Sao lưu và đồng bộ ngay”.

Thao tác 2: Với điện thoại mới hoặc Zalo bản mới: Đồng bộ tin nhắn

Trường hợp 1:

Bạn chuyển qua điện thoại mới và chưa từng khôi phục tin nhắn. Bạn sẽ nhận được tin nhắn từ Zalo hỏi “Bạn có muốn khôi phục các tin nhắn cũ không?” Chỉ cần bấm “Đồng ý” để khôi phục.

Trường hợp 2:

Nếu bạn nhấn Bỏ qua hoặc không nhận được thông báo trên, thực hiện đồng bộ tin nhắn bằng cách:

Bước 1: Vào phần Cài đặt

Bước 2: Chọn Sao lưu và đồng bộ tin nhắn

Bước 3: Bật Sao lưu và đồng bộ

Bước 4: Hoàn tất Sao lưu và đồng bộ tin nhắn

Lưu ý:

Đối với điện thoại Android, bạn còn có thể đồng bộ ảnh bằng cách “Bấm để thêm tài khoản”, sau đó điền tài khoản Google Drive của bạn.

Với tính năng Sao lưu và khôi phục tin nhắn, bạn thoải mái dùng điện thoại mới hoặc tải lại Zalo mà không phải “lăn tăn” về việc mất những tin nhắn quan trọng.