Sao lưu, khôi phục hình ảnh và tin nhắn khi đổi máy hoặc cài lại Zalo

Bạn cần đổi sang máy mới hoặc cài lại Zalo nhưng không muốn mất tin nhắn và ảnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sao lưu, khôi phục tinh nhắn và ảnh trên Zalo. 

Bước 1: Sao lưu tin nhắn và ảnh trên máy cũ hoặc trước khi xóa Zalo

  1. Bấm Cá nhân > Cài đặt > Sao lưu khôi phục.
  2. Bấm Sao lưu > Tiếp tục.
  3. Chọn tài khoản Google Drive để sao lưu ảnh, bấm Tiếp tục.
  4. Đặt mật khẩu cho bản sao lưu để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, bấm Tiếp tục.
  5. Chờ quá trình sao lưu hoàn tất. Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng Zalo trong khi chờ.

Bước 2: Khôi phục tin nhắn và ảnh trên máy mới hoặc sau khi cài lại

  1. Đăng nhập vào tài khoản Zalo của bạn.
  2. Bấm Khôi phục.
  3. Nhập mật khẩu nếu bản sao lưu gần nhất có mật khẩu. Quên mật khẩu?
  4. Chờ quá trình khôi phục hoàn tất. Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng Zalo trong khi chờ.