Dễ dàng tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên Zalo với Ví QR

Nếu bạn chưa được cập nhật chứng nhận tiêm chủng dù đã được tiêm, hãy gửi phản ánh thông tin tiêm chủng tại đây: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report

Với tính năng Ví QR, bạn có thể tra cứu nhanh lịch sử tiêm chủng COVID-19 và lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng ngay trên Zalo.

Bạn đã tiêm chủng COVID-19 và muốn đảm bảo chắc chắn mũi tiêm đã được ghi nhận trên hệ thống Quản lý tiêm chủng COVID-19 Quốc gia. Đồng thời, bạn muốn lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên Zalo để tìm lại và xuất trình khi cần. Hãy cùng tìm hiểu cách Ví QR của Zalo có thể giúp bạn dễ dàng tra cứu chứng nhận tiêm chủng nhé!

Tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 với Ví QR

Tìm lại mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong Ví QR

Tại sao chưa được cập nhật chứng nhận tiêm chủng dù đã được tiêm?


Tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 với Ví QR

Bước 1: Có 2 cách để vào Ví QR

  • Cách 1: Tại trang Cá nhân, chọn Ví QR.
  • Cách 2: Trên thanh Tìm kiếm, nhập “Ví QR”, sau đó chọn Ví QR trong danh sách Tài khoản OA.

Bước 2: Từ Ví QR, bấm Chứng nhận tiêm chủng.

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân, sau đó bấm Tra cứu. Tiếp theo, hãy xác thực OTP theo hướng dẫn trên màn hình.

Nhập thông tin cá nhân, sau đó bấm Tra cứu. Tiếp theo, hãy xác thực OTP theo hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi xác nhận thành công: Nếu mũi tiêm của bạn đã được ghi nhận, bạn sẽ thấy kết quả Chứng nhận tiêm chủng, bao gồm mã QR bên dưới. Mã QR trên nền vàng chứng nhận bạn đã tiêm 1 mũi vaccine, trên nền xanh chứng nhận bạn đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Khi thấy gợi ý lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 vào Ví QR của bạn, chỉ cần bấm Lưu mã QR để mã QR chứng nhận được lưu vào Ví QR, giúp bạn dễ dàng tìm lại và xuất trình khi cần.

Tìm lại mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong Ví QR

Để tìm lại mã QR chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong Ví QR và xuất trình khi cần, hãy truy cập Ví QR bằng những cách sau:

Cách 1: Tại trang Cá nhân, chọn Ví QR.

Cách 2: Trên thanh Tìm kiếm, nhập “Ví QR”, sau đó chọn Ví QR trong danh sách Tài khoản OA.

Trong trường hợp cần hỗ trợ sử dụng Ví QR, vui lòng gửi email về Bộ phận hỗ trợ của Zalo qua địa chỉ email feedback@zalo.me


Tại sao chưa được cập nhật chứng nhận tiêm chủng dù đã được tiêm?

Lưu ý: Việc cập nhật thông tin tiêm chủng không phục thuộc vào Zalo.

Việc nhập dữ liệu sẽ do chính cán bộ tại cơ sở tiêm chủng thực hiện. Nếu bạn vẫn chưa được cập nhật chứng nhận dù đã được tiêm, hãy gửi phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 theo cách sau:

Bước 1: Truy cập https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report

Bước 2: Khai báo các thông tin được yêu cầu

Bước 3: Bấm Gửi phản hồi để cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý giải quyết và cập nhật