Gọi miễn phí trên Zalo

Zalo và Facebook là hai trong nhiều social network Hot hiện nay tại Việt Nam. Nếu sử dụng Facebook, user có thể call trực tiếp với nhau và zalo cũng như vậy.

Bên cạnh việc hỗ trợ tính năng call qua điện thoại , Zalo đã cho phép thực hiện cuộc gọi trên PC , laptop , mang đến khả năng kết nối vô tận cho người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau

Để sử dụng tính năng call của Zalo  thì hãy làm theo hướng dẫn của bài viết dưới đây nhé.


Gọi miễn phí từ điện thoại của bạn

Để thực hiện call/video call trên zalo, trước tiên cần chắc chắn

 • Đảm bảo về netwwork: Device phải được kết nối network thông qua wifi , 3G/4G
 • Install zalo app version mới nhất về device

Có thể thực hiện cuộc gọi thông qua

 • Danh bạ
 • One-on-one chat
 • Profile
 • Thực hiện cuộc gọi bằng bàn phím
 • Lịch sử cuộc gọi của điện thoại
 • Lịch sử trong màn hình one-on-one chat

Tạo cuộc gọi từ Danh bạ

B1: Truy cập vào Zalo để có contact những người có Zalo

B2 :  Chọn biểu tượng danh bạ ở thanh footer

B3  Chọn biểu tượng Call hoặc Video call để tạo cuộc gọi thông qua zalo

Tạo cuộc gọi từ One-on-one chat

B1: Mở cuộc trò chuyện với số mà bạn muốn gọi

B2 :  Nhấn vào biểu tượng call hoặc video call để tạo cuộc gọi. Hoặc có thể nhấn vào gọi lại ngay dưới cuộc gọi nhỡ trước đó

Tạo cuộc gọi từ profile của user

B1: Mở màn hình nhật ký

B2 :  Nhấn vào username của người mà bạn muốn tạo cuộc gọi

B3  Chọn biểu tượng Call hoặc Video call để tạo cuộc gọi thông qua zalo

Tạo cuộc gọi từ bàn phím điện thoại

B1: Mở màn hình cuộc gọi

B2 :  Chạm vào nút bàn phím

B3  Nhập hoặc chọn số điện thoại mà muốn gọi đến

B4: Nhấn nút call

Tạo cuộc gọi từ lịch sử trong màn hình one-on-one chat

B1:Mở cuộc trò chuyện với số mà bạn muốn gọi

B2: Bấm vào nút gọi lại để thực hiện cuộc gọi

Tạo cuộc gọi từ lịch sử cuộc gọi

B1: Bấm vào thông báo khi có cuộc gọi nhỡ

B2: Bấm vào nút gọi lại để thực hiện cuộc gọi


Gọi miễn phí từ máy tính

Để thực hiện call/video call trên zalo, trước tiên cần chắc chắn

 • Đảm bảo về netwwork
 • Đảm bảo kết nối của speakers và microphone
 • Install zalo app version mới nhất về máy tính

Có thể thực hiện cuộc gọi thông qua

 • One-on-one chat
 • Thông tin
 • Lịch sử cuộc gọi của màn hình one-on-one chat

Tạo cuộc gọi từ One-on-one chat

B1: Truy cập vào Zalo để có contact những người có Zalo

B2 :  Chọn biểu tượng danh bạ ở thanh menu bên trái

B3  Chọn user bất kì để tạo cuộc gọi

B4 Nhấn vào biểu tượng call hoặc video call trên phần header

Tạo cuộc gọi từ profile của user

B1:  Chọn biểu tượng danh bạ ở thanh menu bên trái

B2 :  Chọn user bất kì để tạo cuộc gọi

B3  Nhấn vào username trong màn hình one-on-one chat để mở của sổ thông tin

B4: Nhấn vào nút gọi điện để thực hiện cuộc gọi

Tạo cuộc gọi từ One-on-one chat

B1: Mở cuộc trò chuyện với số mà bạn muốn gọi

B2 :  Nhấn vào biểu tượng call hoặc video call để tạo cuộc gọi. Hoặc có thể nhấn vào gọi lại ngay dưới cuộc gọi nhỡ trước đó


Trả lời cuộc gọi Zalo

 

Một cuộc gọi trên Zalo cũng giống như bất kì cuộc gọi khác mà bạn nhận được trên điện thoại của bạn

 • Bấm vào biểu tượng màu xanh bên phải là accept cuộc gọi
 • Bấm vào biểu tượng bên trái màu đỏ là decline cuộc gọi


Truy cập lịch sử cuộc gọi

Truy cập lịch sử cuộc gọi : Mở màn hình one-on-one chat để xem tất cả các cuộc gọi gần đây của bạn với người đó

Xóa lịch sử cuộc gọi

B1: Mở cuộc trò chuyện với số mà bạn muốn gọi

B2 :  Nhấn giữ vào lịch sử gọi trước đó khoảng 3s.

B3: Chọn hành động xóa bên phải


Chi tiết cuộc gọi

 

B1: Mở cuộc trò chuyện với số mà bạn muốn gọi

B2 :  Nhấn giữ vào lịch sử gọi trước đó khoảng 3s.

B3: Chọn “Chi tiêt” bên trái

 

Chúc các bạn có trải nghiệm thật tuyệt vời với tiện ích call trên Zalo nhé !