Thông tin chat và chức năng trên Zalo máy tính

Zalo là Mạng xã hội khá phổ biến hiện nay với đa dạng các tính năng hữu ích dành cho người sử dụng: nhắn tin, gọi thoại và chia sẻ file, vừa tiện lợi vừa có thể tán gẫu với nhiều người cùng lúc. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng Zalo trên máy tính tương tự như sử dụng Zalo trên điện thoại, giúp bạn trải nghiệm phiên bản Zalo giao diện lớn hơn và hiệu quả.

Mình sẽ chia sẻ các tính năng để sử dụng thành thạo chat Zalo PC trong bài viết dưới đây nhé.

________________________________________

 • Ghim hội thoại

 1. Nhấn vào biểu tượng ൦൦൦ ngay góc phải khung thông tinGhim hội thoại
 2. Ghim hội thoại để hộp chat thường xuyên luôn hiện trên đầu dễ dàng chat nhanh hơn

 

chức năng ghim hội thoại

________________________________________

 • Phân loại

 1. Nhấn vào biểu tượng ൦൦൦
 2. Chọn Phân loại để gắn loại yêu thích vào đối tượng

chức năng phân loại chat zalo

________________________________________

 • Tắt thông báo

 1. Nhấn vào biểu tượng ൦൦൦
 2. Chọn Tắt thông báo khi bạn không muốn bị chat làm phiền hoặc để tắt spam trong nhóm chat

Có thể chọn lựa thời gian tắt bao lâu hoặc tắt cho đến khi được mở lại

chức năng tắt thông báo zalo

________________________________________

 • Mở/ Tắt bảng Thông tin cuộc trò chuyện

Chọn biểu tượng như hình ở góc phải trên khung chat để mở/ tắt bảng Thông tin cuộ c trò chuyện

Thông tin cuộc trò chuyện Zalo

  • Cài đặt biểu tượng cảm xúc
 1. Mở bảng Thông tin cuộc trò chuyện
 2. Chọn Biểu tượng bạn thích và lưu

chức năng biểu tượng cảm xúc

  • Media

Nhấp chuột phải vào hình để thực hiện:

tim media

 1. Copy
 2. Chia sẻ để gửi  đến một người khác
 3. Gửi vào Truyền File để gửi file giữa các thiết bị điện tử
 4. Xem tin nhắn gốc để xem lại trong tin nhắn
 5. Hiển thị trong thư mục
 6. Tìm hình ảnh theo Người gửi hoặc Ngày gửi

 

  • File

Nhấp chuột phải vào hình để thực hiện:

file

 1. Mở tài liệu
 2. Chia sẻ để gửi  đến một người khác
 3. Gửi vào Truyền File để gửi file giữa các thiết bị điện tử
 4. Xem tin nhắn gốc để xem lại trong tin nhắn
 5. Hiển thị trong thư mục
 6. Xóa
 7. Tìm kiếm File

  • Link

Nhấp chuột phải vào hình để thực hiện:

tìm link

 1. Copy
 2. Chia sẻ để gửi  đến một người khác
 3. Gửi vào Truyền File để gửi file giữa các thiết bị điện tử
 4. Xem tin nhắn gốc để xem lại trong tin nhắn
 5. Mở bằng trình duyệt
 6. Tìm kiếm Link

________________________________________

 • Tính năng dành cho chat cá nhân

  • Xem thông tin
 1. Nhấn vào biểu tượng ൦൦൦ hoặc mở bảng Thông tin cuộc trò chuyện
 2. Chọn Xem thông tin để xem thông tin điện thoại, giới tính, ngày sinh

  • Tạo nhóm trò chuyện
 1. Nhấn vào biểu tượng ൦൦൦ hoặc mở bảng Thông tin cuộc trò chuyện
 2. Chọn Tạo nhóm trò chuyện và chọn các liên hệ tạo nhóm

  • Đặt tên gợi nhớ
 1. Nhấn vào biểu tượng ൦൦൦ hoặc mở bảng Thông tin cuộc trò chuyện
 2. Chọn Đặt tên gợi nhớ
 3. Đặt tên thân thiết hay biệt hiệu dễ thương và nhấn Lưu

  • Xóa hội thoại
 1. Nhấn vào biểu tượng ൦൦൦ và chọn Xóa hội thoại 

________________________________________

 • Tính năng dành cho chat nhóm

  • Bảng tin nhóm
 1. Mở bảng Thông tin cuộc trò chuyện
 2. Chọn Bảng tin nhóm để xem và tìm lại các Ghi chú, Tin nhắn đã ghim, Bình chọn
 3. Nhấn mũi tên để quay lại Thông tin cuộc trò chuyện

 

  • Danh sách hẹn
 1. Mở bảng Thông tin cuộc trò chuyện
 2. Chọn Danh sách nhắc hẹn để xem các lần nhắc hẹn

  • Thành viên
 1. Mở bảng Thông tin cuộc trò chuyện
 2. Chọn Thành viên để xem. Có thể Thêm thành viên hoặc Tạo nhóm mới

  • Rời nhóm
 1. Chọn Rời nhóm ở cuối bảng thông tin

roi nhom

Chúc các bạn có trải nghiệm thật thú vị khi sử dụng Zalo trên máy tính và điện thoại nhé.

Tham khảo các tính năng khác phổ biến của Zalo

Tạo lịch hẹn trong nhóm chat trên Zalo

Sử dụng phòng trò chuyện trên Zalo

Tính năng của Official Account trên Zalo

Thông tin chat và chức năng trên Zalo máy tính

Tạo và phân loại thẻ hội thoại trên Zalo máy tính