Cách thay đổi DNS sử dụng Control Panel trong Windows

Nếu như bạn vào chat.zalo.me thấy chậm hoặc không ổn định. Để tăng tốc độ cũng như sự ổn định của mạng, bạn có thể đổi DNS theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1:

Mở Control Panel.

Chọn Network and Internet.

Chọn tiếp Network and Sharing Center.

Chọn Change Adapter Settings trong Panel bên trái.

Bước 2: Nhấn chuột phải vào mạng bạn đang kết nối  chọn Properties.

Bước 3: Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)Nhấn OK để tiếp tục 

Trong trường hợp nhà mạng đã hỗ trợ IPv6 thì chọn IPv6. 

Bước 4: Chuột phải và nhấn vào Properties

Bước 5: Nhấn tiếp vào Use the following DNS server addresses và điền thông tin DNS:

Với IPv4

Dòng trên (Preferred DNS server):    8.8.8.8

Dòng dưới (Alternative DNS server): 8.8.4.4

Với IPv6

Dòng trên (Preferred DNS server):    2001:4860:4860::8888

Dòng dưới (Alternative DNS server): 2001:4860:4860::8844